Nikola Stanic Law / NSLAW

Nikola Stanić logo

Advokatskom profesijom kao pripravnik, a zatim i kao
advokat bavi se od aprila 2019. godine. Naročito specijalizovan za:

 • korporativno zastupanje i savetovanje
 • zastupanje interesa klijenata u privrednim sporovima najvišeg nivoa složenosti
 • zastupanje klijenata u građanskim sudskim postupcima
 • analizu pregleda prava i obaveza privrednih društava (due diligence)
 • imovinsko-pravnim pitanjima (real estate)
 • pripremu akata i sprovođenje statusnih promena najvišeg nivoa složenosti
 • pravo u oblasti energetike
 • medijsko pravo i pravo intelektualne svojine
 • pravo u oblasti radnih odnosa
 • izradu komercijalnih ugovora
 • govori engleski jezik
e-mail: nikola.stanic@nslaw.rs tel: 064/2-660-222 Novi Sad, Srbija